Počítačová síť, datová síť Hradec Králové

Nabízíme Vám profesionální návrh a instalaci počítačové sítě. Poradíme Vám se správným řešením strukturované kabeláže (obecné označení metalických a optických prvků), která umožňuje propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě.

Vlastnosti strukturované kabeláže:

  • podporuje přenos digitálních i analogových signálů
  • přípojné body se instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba
  • používají se datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely
  • dlouhá technická i morální životnost
  • správná funkčnost je pro firmu stejně důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury

Strukturovaná kabeláž je v moderní budově považována vedle rozvodů elektřiny, vody a plynu za další nezbytnou technologii. Na základě norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A se jako univerzální topologie využívá topologie hierarchické hvězdy. Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW.

Uzlem strukturované kabeláže je datový rozvaděč, ve kterém jsou instalovány propojovací panely (angl. Patch panels). Jako přenosové médium jsou použity kabely dle typu strukturované kabeláže a specifikace ČSN EN 50173 (U/UTP, F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP). Délka jednoho vedení mezi propojovacím panelem a komunikační zásuvkou je dle normy ISO11801 maximálně 90 m. Ke každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel U/UTP.

Standardizované konektory RJ-45 umožní připojit ke komunikační zásuvce prostřednictvím připojovacího kabelu (angl. Patch cord) libovolné zařízení - počítač, terminál, telefon. Telefonní linky jsou zakončeny na ranžírovacím panelu nebo na propojovacím panelu kategorie C3 instalovaném v datovém rozvaděči a prostřednictvím propojovacích kabelů připojeny k příslušné pozici na propojovacím panelu.

Jiří Trenztelefon: +420 732 803 634info@elektronaklic.cz